ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ

 ಸಂಕೋಚನ ಪರೀಕ್ಷೆ

0_1 0_2 0_3 0_4 0_5 0_6 0_7 0_8 0_90_20_30_40_50_60_70_70_80_9


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜುಲೈ-05-2022